Tarieven, informatie en afspraak

Hypnotherapie? Is dat wel wat voor mijn kind? Is hypnose gevaarlijk?  Zomaar wat vragen die u als ouder zou kunnen hebben. Nee, niet wanneer de behandelaar goed is opgeleid en alles doet ten behoeve van de client. Hypnose is eigenlijk niet meer dan een diepe staat van ontspanning, een aandacht die volledig naar binnen is gericht. Je hoort geluiden van buitenaf wel, je blijft gewoon jezelf, je kan gewoon nog beslissingen nemen. Maar de concentratie is diep en gefocust. Je kunt het wel vergelijken met het dagdromen. In die staat is iemand ook ontvankelijk voor positieve suggesties en daarom kunnen bepaalde blokkades,  angsten of spanningen worden weggenomen. En de naam zegt het ook al: het is een therapie en zal en gunste van het kind of de jongere worden ingezet!
 
Tarieven

De kinderhypnotherapie valt momenteel onder particuliere zorg (valt helaas niet onder zorgverzekering). Kosten: € 175,- per sessie van anderhalf uur (incl. voorbereiding, administratie en desgewenst informeren van de huisarts).  Aankoop per pakket van drie sessies ineens: 
 (5% korting); € 498,75.  Uitsluitend betalingen per digitaal betaalverzoek in de praktijk.  
Afmeldingen korter dan 24 uur van tevoren worden altijd doorberekend. 


De kinderhypnotherapie werkt snel en zo effectief mogelijk, er zijn vrijwel geen wachtlijsten. 
Denk ook aan start behandeling tijdens de wachtlijst of aanmeldprocedure bij andere hulpverleningsinstanties. Elders zijn wachttijden van 12-20 weken momenteel geen uitzondering. 


Stuur een mailtje of neem telefonisch contact op voor de aanmeldingsklacht van uw kind of wanneer u vragen heeft over de behandeling. Afspraken worden alleen na overleg ingepland!

e-mail: [email protected] 
mobiele nummer: 06-53845257 (spreek svp een bericht in en ik neem contact met u op).

Aanmeldprocedure
Er vindt altijd eerst een intakegesprek met ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers en het kind of de jongere plaats. In geval van gescheiden ouders is altijd toestemming van beide ouders nodig, anders kan behandeling niet plaatsvinden. Bij kinderen van 12-17 jaar tekent het kind ook zelf mee voor toestemming. Behandelovereenkomst is van toepassing en wordt gestuurd bij het maken van de afspraak.

Belangrijk is de motivatie van u als ouder/verzorger, maar ook moet het kind zélf ergens last van hebben, een klacht ervaren en vooral ergens mee geholpen willen worden.
'Gestuurde clienten' ('ik moet van mijn moeder...mijn vader wil dat ik ophoud met....de juf zegt...') hebben toch eigenlijk wel een probleempje...Hun ouders/verzorgers/de juf begrijpen ze misschien niet! Ik ga altijd op zoek naar de aanmeldklacht van het KIND en daar zal tijdens de kinderhypnose aan gewerkt worden!  Samen gaat het zéker (weer) lukken!