Klachtenportaal zorg 2023, ID Lidmaatschap 18426. 
Het lidmaatschap betreft:
klachtenregeling, onafhankelijke Klachtenfunctionaris;
Klachtencommissie Jeugd (Jeugdzorg);
Klachtencommissie WMO
Aansluiting bij de Wkkgz erkende Geschilleninstantie KPZ