Indicaties voor Kinder-Jeugdhypnotherapie

Kinderhypnose/kinderhypnotherapie wordt steeds vaker én met succes toegepast bij buikpijn-hoofdpijnklachten waarbij geen medische oorzaak te vinden is. Wegnemen van angsten, examenvrees, onrustig gedrag, bepaalde tics (nagels kapot bijten, lippen bijten, stoel wiebelen), stressreductie, moeite met slapen, vaak gepest worden, onzekerheden etc. 
Leeftijdsindicaties: jonge kinderen en basisschool vanaf ongeveer 5 jaar tot 12 jaar
Pubers/jongeren tot ongeveer 17 jaar.

Hieronder vindt u meer voorbeelden van klachten waar kinderhypnotherapie uitstekend bij kan helpen. Kinderhypnotherapie Lelystad doet geen diagnostiek, hiervoor kunt u terecht bij diverse Jeugd GGZ-instellingen. Raadpleeg ook de sociale kaart van Flevoland. 

Terugkerende buikpijn of hoofdpijn zonder medische oorzaak 

(Medische) kinderhypnose wordt steeds meer toegepast in ziekenhuizen. Er zijn bijvoorbeeld diverse onderzoeken gedaan naar hypnose bij de behandeling van onbegrepen klachten zoals chronische buikpijn zonder aanwijsbare medische oorzaak. Uit onderzoek* blijkt dat pijnklachten bij 85% van de kinderen verdween na zes hypnose sessies. Vaker nog hebben kinderen minder sessies nodig om van bepaalde klachten af te komen.  

*Resultaten van buikpijnklachten en hypnotherapie bij kinderen (Engelstalig): Tijdschrift voor Gastroenterology 2017, Hypnotherapy for Children With Functional Abdominal Pain or Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial. 
Tandartsangst of angst voor de dokter/het ziekenhuis/of bepaalde behandelingen

Natuurlijk is iedereen weleens bang voor de tandarts of voor de kaakchirurg. Het zijn ingrepen die veel spanning kunnen opleveren, ook bij volwassenen! Hoe eerder een kind leert omgaan met de tandarts, hoe 'normaler', hoe minder angst. Wanneer de angst een (tandarts-)behandeling serieus belemmert, is het soms nodig om in te grijpen en stressreductie aan te bieden. (medische)Kinderhypnose kan hierbij een uitkomst bieden. Het is niet nodig om de hypnosebehandeling op locatie uit te voeren. 

Verwerken van nare gebeurtenissen uit het verleden

Nare stressgevoelige situaties uit het verleden kunnen de gezonde ontwikkeling van een kind ernstig verstoren. Hiervoor zijn diverse behandelmethodes te vinden. Een daarvan is de kinderhypnotherapie. Wanneer een kind tijdig wordt geholpen en gesteund wanneer het een traumatische gebeurtenis heeft doorgemaakt, kan mentale en lichamelijke klachten op langere termijn voorkomen.

Laat een kind niet helemaal vastlopen voordat er hulp wordt geboden.

Kinderhypnotherapie kan ook worden ingezet als preventieve methode of wanneer men op de wachtlijst staat voor andere behandelmethodes zoals EMDR-vervolg of nadere diagnosestelling. 

CITO- of examenstress

Er zijn heel veel mensen die last hebben van examenvrees! Kinderen krijgen ook op steeds jongere leeftijd te maken met een bepaalde prestatiedruk. De CITO toetsen leveren vaak veel stress op bij kinderen (en ouders). Kinderen willen dit uiteraard altijd zo goed mogelijk doen. 
In de pubertijd komen daar nog eens de schriftelijke overhoringen, toetsen en examens bij. 

In combinatie met bepaalde gezinsveranderingen of gebeurtenissen kan dit alles  

nét teveel spanning of faalangst opleveren. Ook hiervoor kan hypnotherapie behulpzaam zijn. *Stanton, H. E. (1993). Using Hypnotherapy to Overcome Examination Anxiety. American Journal of Clinical Hypnosis, Vol. 35, 198-204.